Türkiye’nin İlk Dijital Refraktometre Üretici Firması

          Metal İşleme Sektörünün diğer sektörlerden farkı, üretim prosesinin her aşamasında proje, Ar-Ge ve mühendislik tasarımlarının yapılması zorunluluğudur. Bu kapsamda talaşlı imalat sektörüne yönelik maliyet düşürücü, proses hızlandırıcı, katma değeri yüksek, yenilikçi, sektöre katkıda bulunan sistem, makine ve hizmetlerimiz ile Ar-Ge çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

          Hedefimiz; Yüksek Yağ Maliyetlerini Düşürmek ! Ürettiğimiz Ser-On 1 adlı Dijital Refraktometre ile Talaşlı imalat sektöründe soğutma sıvısı (bor yağ) ile çalışan makinelerin doğru ve yeterli miktarda yağ kullanımını sağlayarak, firmaların yağ tüketim miktarlarını düşürmek ana hedefimizdir.

FARK EDİLMEYEN PARAMETRE : SOĞUTMA SIVILARI (METAL İŞLEME YAĞLARI)

1- Soğutma Sıvılarının derişimlerinin ayarlanamaması ve istenilen seviyede tutulamaması2- Soğutma sıvılarının derişimi neye göre ne sıklıkta değişir?3- Üretilen Dijital Refraktometrenin eski sistemlere göre avantajları